नड्डा द्वारा पुडुचेरी, नागालैंड और मेघालय के भाजपा अध्यक्ष नियुक्त 

नई दिल्ली, 27 सितम्बर- भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने एस सेल्वगनबाथी को पुडुचेरी पार्टी अध्यक्ष, बेंजामिन येपथोमी को नागालैंड पार्टी अध्यक्ष और रिकमैन मोमिन को मेघालय पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया है।